Noah & Co.
Loodgieters -en installatiebedrijf
Regio, Rotterdam
Ma-Fr 09:00 - 17:00uur
Btw: NL855617512B01
KvK: 64328384

Privacybeleid

Inleiding
Wij nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier gebruiken en verwerken.In deze Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacybeleid lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Noah & Co. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64328384.

Persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken en hoe wij dit verwerken. Daarbij geven wij steeds aan welke gegevens wij voor dat specifieke doel gebruiken, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ons worden bewaard.

Financiële administratie
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • (Bedrijfsnaam), Factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo.
 • Juridische grondslag: wettelijke verplichting.
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Verlenen van de dienst zelf
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens; gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
 • Juridische grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

Afhandelen klachten
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens: gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
 • Juridische grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

Facturatie
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens: gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
 • Juridische grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

CRM
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • Naam, e-mailadres, locatie, telefoonnummer, dossiergegevens.
 • Juridische grondslag: gerechtvaardigd belang.
 • Betrokken belang: commercieel belang.
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.

Sollicitatie
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • Naam, e-mailadres, locatie, telefoonnummer.
 • Juridische grondslag: gerechtvaardigd belang.
 • Betrokken belang: commercieel belang.
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Direct marketing
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • Naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag.
 • Juridische grondslag: gerechtvaardigd belang.
 • Betrokken belang: commercieel belang.
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Nieuwsbrief
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • Naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag.
 • Juridische grondslag: gerechtvaardigd belang.
 • Betrokken belang: commercieel belang.
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Website analytics
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • surfgedrag, locatie.
 • Juridische grondslag: gerechtvaardigd belang.Betrokken belang: commercieel belang.
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Plaatsen van berichten of reviews
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • (voor)Naam, E-mailadres.
 • Juridische grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Chatfunctie
Welke gegevens gebruiken wij hiervoor:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Juridische grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Noah & Co. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat Noah & Co. gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: leadleveranciers die Noah & Co. inschakelen voor de uitvoering van de aan hen door de consument verstrekte opdracht.

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Noah & Co. over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Noah & Co.. Je kunt verzoeken dat Noah & Co. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Noah & Co. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Noah & Co. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Noah & Co. te verkrijgen. Noah & Co. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Noah & Co. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Een verzoek kan verstuurd worden naar ons mailadres. Noah & Co. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Noah & Co. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Noah & Co. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de door jou gewenste diensten n.a.v. de door jou verleende opdracht.
Het kan zijn dat Noah & Co. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Noah & Co. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Noah & Co. worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop wij je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar het mailadres dat aangegeven wordt op onze website. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Noah & Co. jouw gegevens verwerkt, kun je ons een e-mail sturen. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

error: Alert: Inhoud is beschermd !!