Telefonisch contact

Voor technische vragen kun je van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 t/m 17.00 uur contact opnemen met de installateur.

Note! Voor het aanvragen van een offerte
of een serviceverzoek gebruik het online formulier of via WhatsApp.

Bruikbare Feedback

Bij Noah & Co. geloven we dat feedback een waardevol instrument is om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Ons beleid voor bruikbare feedback is gebaseerd op het principe van open communicatie en wederzijds begrip. Hier zijn de richtlijnen die we hanteren:

Actieve uitnodiging voor feedback: We moedigen onze klanten actief aan om hun ervaringen met ons te delen. Dit kan via verschillende kanalen, zoals e-mails, telefoongesprekken, sociale media of ons online feedbackformulier. We maken het voor klanten gemakkelijk om feedback te geven, zonder barrières.
Waardering voor alle feedback: We erkennen dat alle feedback waardevol is, of het nu positief of negatief is. We waarderen het dat klanten de tijd nemen om hun gedachten met ons te delen en zullen alle feedback serieus nemen.
Constructieve benadering: We streven ernaar om feedback constructief te benaderen. Dit betekent dat we kritiek niet persoonlijk zullen opvatten, maar eerder als een kans om te leren en te verbeteren. We zullen op zoek gaan naar specifieke punten die we kunnen aanpakken en actieplannen opstellen om onze dienstverlening te verbeteren.
Tijdige respons: We zullen snel reageren op ontvangen feedback. Of het nu gaat om complimenten, suggesties of klachten, we streven ernaar om binnen een redelijke termijn te reageren en eventuele zorgen van klanten aan te pakken.
Vertrouwelijkheid en privacy: We respecteren de privacy van klanten en zullen vertrouwelijke informatie die in feedback wordt gedeeld, vertrouwelijk behandelen. Feedback zal alleen worden gebruikt voor interne evaluatie en verbetering van onze diensten, tenzij de klant expliciet toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking.
Follow-up en opvolging: Na ontvangst van feedback zullen we de nodige stappen ondernemen om eventuele problemen op te lossen en de klant op de hoogte te houden van onze voortgang. Indien van toepassing zullen we ook follow-up doen om te controleren of de klant tevreden is met de genomen maatregelen.

Door ons te houden aan dit beleid voor bruikbare feedback, streven we ernaar om een cultuur van openheid, verbetering en klantgerichtheid te bevorderen bij Noah & co. We zijn toegewijd aan het luisteren naar onze klanten en het leveren van de best mogelijke service.