Telefonisch contact

Voor technische vragen kun je van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 t/m 17.00 uur contact opnemen met de installateur.

Note! Voor het aanvragen van een offerte
of een serviceverzoek gebruik het online formulier of via WhatsApp.

Correcties Beleid

Bij Noah & Co. streven we naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in al onze publicaties en communicatie. We erkennen echter dat fouten soms kunnen voorkomen. Ons beleid voor het behandelen van fouten is ontworpen om snel en transparant te reageren op eventuele onnauwkeurigheden en ervoor te zorgen dat onze klanten altijd correcte informatie ontvangen. Hier is een overzicht van onze procedure:

  1. Interne monitoring: We voeren regelmatige controles en beoordelingen uit van onze publicaties en communicatiekanalen om mogelijke fouten op te sporen. Dit omvat het gebruik van redactionele controles, revisies en peer reviews voordat inhoud wordt gepubliceerd.
  2. Melding van fouten: Als een fout wordt ontdekt, wordt deze onmiddellijk gemeld aan de verantwoordelijke persoon of afdeling. Dit kan gebeuren door een werknemer die de fout opmerkt tijdens een controle of door een klant die de fout signaleert.
  3. Snelheid en transparantie: Zodra een fout is gemeld, nemen we onmiddellijk actie om de situatie te onderzoeken en de juistheid van de informatie te verifiëren. We streven ernaar om snel en transparant te communiceren over de fout en de genomen stappen om deze aan te pakken.
  4. Correctie van fouten: Indien een fout wordt bevestigd, zullen we onmiddellijk corrigerende maatregelen treffen om de onjuiste informatie recht te zetten. Dit kan het publiceren van een intrekking, correctie of aanvulling inhouden, afhankelijk van de aard en ernst van de fout.
  5. Communicatie met betrokken partijen: We zullen alle betrokken partijen op de hoogte brengen van de fout en de genomen corrigerende maatregelen. Dit kan het informeren van klanten, partners, of het bredere publiek omvatten, afhankelijk van de impact van de fout.
  6. Leren en verbeteren: Na het behandelen van een fout, zullen we de oorzaak van de fout analyseren en maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Dit kan het herzien van interne procedures, het bieden van aanvullende training of het implementeren van controlemechanismen omvatten.

Door ons te houden aan deze procedure voor het behandelen van fouten, streven we ernaar om de integriteit van onze communicatie te behouden en het vertrouwen van onze klanten te behouden. We zijn toegewijd aan het leveren van accurate en betrouwbare informatie in al onze interacties met klanten en stakeholders.