Telefonisch contact

Voor technische vragen kun je van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 t/m 17.00 uur contact opnemen met de installateur.

Note! Voor het aanvragen van een offerte
of een serviceverzoek gebruik het online formulier of via WhatsApp.

Ethisch Beleid

Bij Noah & Co. zijn we vastbesloten om ethisch en verantwoordelijk te handelen in al onze activiteiten en interacties, zowel intern als extern. Ons ethisch beleid vormt de basis van ons bedrijf en leidt ons in het nemen van beslissingen die de belangen van onze klanten, werknemers, gemeenschappen en het milieu respecteren. Hier zijn de belangrijkste principes van ons ethisch beleid:

  1. Integriteit en eerlijkheid: We handelen te allen tijde met integriteit en eerlijkheid. We streven ernaar om altijd waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken aan onze klanten, werknemers en andere belanghebbenden, en we vermijden alle vormen van misleidende praktijken.
  2. Respect voor mensenrechten: We respecteren de fundamentele mensenrechten van al onze werknemers, klanten en partners. Dit omvat het recht op een veilige en gezonde werkomgeving, het recht op gelijke kansen en non-discriminatie, en het recht op eerlijke beloning en arbeidsvoorwaarden.
  3. Verantwoordelijkheid tegenover klanten: We zijn verantwoordelijk voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten. We streven ernaar om een uitstekende klantenservice te bieden en om eventuele problemen of klachten snel en eerlijk op te lossen.
  4. Respect voor milieu: We erkennen onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. We streven ernaar om milieuvriendelijke praktijken te bevorderen in al onze activiteiten, inclusief het verminderen van afval, het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en het gebruik van duurzame materialen en processen waar mogelijk.
  5. Eerlijke concurrentie: We concurreren op een eerlijke en ethische manier in de markt. We vermijden alle vormen van oneerlijke concurrentie, zoals prijsafspraken, marktmanipulatie of het misbruik van marktmacht.
  6. Betrokkenheid bij de gemeenschap: We zijn betrokken bij de gemeenschappen waarin we actief zijn en streven ernaar om positieve bijdragen te leveren aan hun welzijn. Dit kan onder meer het ondersteunen van lokale goede doelen, het bieden van kansen voor vrijwilligerswerk en het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen omvatten.
  7. Continue verbetering: We zijn toegewijd aan voortdurende verbetering van ons ethisch beleid en onze praktijken. We zullen regelmatig onze processen evalueren, feedback van belanghebbenden verzamelen en streven naar hogere normen van ethisch gedrag in alles wat we doen.

Door ons te houden aan dit ethisch beleid, streven we ernaar om een ​​bedrijfscultuur te bevorderen die gebaseerd is op integriteit, respect en verantwoordelijkheid. We geloven dat het naleven van deze principes essentieel is voor het creëren van duurzame waarde voor al onze belanghebbenden en voor het bouwen van een succesvolle en ethische onderneming.